Novi_Golf_Sportsvan

Izvana kompaktan, iznutra prostran.

Novi Golf Sportsvan ujedinjuje okretnost kompaktnog vozila
sa iznenađujuće velikodušnim unutrašnjim prostorom.